Pedofili-Sübyancılık ve Tarihin Gerçekleri-2

Türkiye İstatistik Kurumu ve Adalet Bakanlığı’nın son rakamlarına göre cinsel istismara uğramış çocuk sayısı 80 bine yakın ve bu çocukların %35’i, 11 yaşın altında.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Adalet Bakanlığı’nın son rakamlarına göre cinsel istismara uğramış çocuk sayısı 80 bine yakın ve bu çocukların %35’i, 11 yaşın altında.

2014 yılı verilerine göre de son 4 yılda çocuklara yönelik taciz ve şiddet olayları %90 oranında artış gösterirken tecavüzcülerin nerdeyse %95’i gizli kalmış durumda ve % 5’i yakalanmış. Tüm dünyaya baktığımızda çocuk istismarı dediğimiz durumun yüzdesi %15-40 arası değişim gösteriyor.

PEDOFİLİ NEDİR?

PEDOFİLİ NEDİR?

Paedophilia kelimesinden gelen Pedofili ‘nin kökeni, Yunanca “pais” sözcüğünün kökü olan “paid” ve “oğlan” sözcüğünün birleştirilmiş halidir. Paido ve philia düşünlük ve özellikle anormal sevgi anlamındadır. Pedofilinin halk diliyle söyleşi olarak da sübyancılık kelimesini karşımızda bulmaktayız. Fakat aynı anlama gelmediğini aşağıda açıklayacağız.

Pedofili, yetişkin bir kimsenin ergenliğe yeni girmiş ya da ergenlik öncesi çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel olarak onlara yönelmesidir. Psikoseksüel bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor.

Amerikan Zihinsel Bozuklar (hastalıklar) Araştırma Birliği ise pedofiliyi, en az 6 ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüleyici istekler ya da çocukla iletişimi tekrarlayan davranışlar olarak tanımlarken, pedofili en az 16 yaşında ve çocuktan en az 5 yaş büyük olmayı içerir, diyor.

Amerikan Zihinsel Bozuklar (hastalıklar) Araştırma Birliği ise pedofiliyi, en az 6 ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüleyici istekler ya da çocukla iletişimi tekrarlayan davranışlar olarak tanımlarken, pedofili en az 16 yaşında ve çocuktan en az 5 yaş büyük olmayı içerir, diyor.

Klinik deneylere bakıldığında pedofilide irade olmadığını, istemsiz ve karşı koyamadıkları dürtü ile bunu yaptıklarını iletmektedirler. Bununla birlikte pedofili bir hastalık da olsa, çocuğa karşı suç işlenmektedir ve bunun da mutlak cezai bir durumu olması gerekmektedir.

Pedofililer çoğunlukla çocuklara çok masumca ve olgunlukla yaklaşır, güven telkin ederler, samimi ve güven zemini oluşturup eylemlerine başlarlar. Pedofili olanlar çocuklarla iç içe olacakları meslekleri tercih ederken, bakıcılık, din adamlığı, spor hocalığı, servis şöförü, eğitimci gibi mesleklere de eğilimli oldukları saptanmış.

Pedofili bireyleri kendilerini kontrol edemeklerini, durduramadıklarını iletirken, onların da çocukluklarında bu travmatik deneyimi yaşamış olması gerçeği de yüksektir.

Pedofilinin tam olarak tedavisi yok, Pedofili kişilik, daha çok suçlarını örterek aklanma çabasında oluyor. Uzmanlar, psikoterapi ve fermakoterapi ile etkili şekilde bir tedavi süreci yaşarsa sonuç olumlu olabilir, diyorlar.

Pedofililer ve Sübyancılar Kim?

Çocuk cinsel sömürüsü, çocuğun seks kölesi olarak kullanılmasından tutun, tecavüzü, tacizi yeni bir olgu değildir. Pedofili kişi tanımlamasında tipik yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çeker ve özgüvenleri eksiktir, kendi cinsine de, karşı cinse de ilgi duyabilir. Pedofillerden bazıları, ergenliğe girmemiş çocuklara ilgi duymazken yalnızca yeni ergen olan, ergenliğe yeni girmiş çocuklara ilgi duyarlar. Bazıları sadece bebekleri seçebilir, bazı pedofiller ise hem yetişkine, hem de çocuklara ilgi duyabilir. Sübyancı dediklerimiz de hem yetişkin hem çocuklarla birlikte olabilir. Çoğunlukla ergen olmayan çocuklara cinsel yönelim göstermez. Pedofiliyi hastalık olarak görürken, sübyancılık daha farklı bir kategoriye doğru ayrılmış. Bunun sebebi ise, arada yaş farkı olmasına rağmen bunun sadece cinsel tatmin, karşılıklı rıza, kültürel, dini öğelerle açıklanıyor olması yanında çocuğun ergen sayılması, cinsel yönden aktif hale gelebilir oluşu ile açıklanabiliyor.

Pedofiller, genellikle erkek olurlar, bu durum kadınlarda nadir görülen bir şey olarak aktarılıyor.

Kadınların pedofil hastası olması nadir görünse de, erkeklerden ayrı düşen durumu pedofili eğilimli kadınların psikiyatrik hastalıklar ya da madde bağımlısı olduğu. Pedofili ve sübyancılık arasındaki ayrım batılı ülkelerde gün geçtikçe daha da farklı olarak açıklanmaya başlandı.

Toplumsal yaşamda örf, adet, gelenek görenek, dinsel ve sosyal kültür diyerek sübyancılık hatta pedofili kimi zaman hoş görülecek boyuta vardırılmış. Pedofili hastaları bebeklere, çocuklara tecavüz ettiğinde birden irkiliyoruz, 8 aylık bir bebeğe nasıl tecavüz eder diye yada 4 yaşındaki bir kız/yada erkek çocuğa bunu nasıl yapar diye? Bu sadece tedavi ile aşılacak bir durum değildir. Genellikle kız çocukların 12, 13 yaşında evlenmesine normal bakarsak, bir dedenin daha yeni ergen olmuş bir kız çocukla evlenmesini normal görmesek de böyle bir kültürün yaşanmasına müsamaha gösterirsek, bence bu ipin ucu bizi pedofiliye kadar götürür.

Çocuk gelinlerle yapılan araştırmalarda, çocukların evlilikle birlikte uzun süre travmatik bir süreç geçirdiklerini anlıyoruz ve uğradıkları koca tecavüzlerini anlatırlar, bu onlar için oyun değil, evcilik değil, kabusla geçen çocukluk zamanlarıdır.

Çocuk gelinlerle yapılan araştırmalarda, çocukların evlilikle birlikte uzun süre travmatik bir süreç geçirdiklerini anlıyoruz ve uğradıkları koca tecavüzlerini anlatırlar, bu onlar için oyun değil, evcilik değil, kabusla geçen çocukluk zamanlarıdır.

 

 

Pedofili ve sübyancılığı ayırmaya çalışırsak pedofili bir rahatsızlık türü olarak karşımıza çıkarken, sübyancılık ise erkek egemen kültürün kollektif şekilde benimseyip töre, adet, namus kavramları ile cinsel obje olarak kadını, kız çocuklarını, erkek çocuklarını görmesi sonucu önümüze çıkan bir olgu. Pedofili olanlar tedavi gördüklerinde cezadan kurtulmuş sayılıyor ki tedavileri de çok zor. Sübyancılık daha sert bir eleştiri ile tasarlanan erkek pornografisinin ve kültürünün bir ürünüdür, bu açıdan görerek sistemi eleştirel projeksiyona tabi tutmamızı sağlar ki malesef bu keskin ve haklı söylemler erkek egemen kültürün işine gelmez, bu konuda sağır ve dilsiz olurlar. Sübyancılık, pedofilinin toplumsal olarak kabul görülebilir halidir.

Pedofilinin ve Sübyancının Profili

Pedofililer ve sübyancılar her sosyo-ekonomik kesimden olabilirler, şiddet göstermeyen, çevresinde sakin ve saygı değer görünen kişilerde olabilir ve aile içinden olabileceği gibi, arkadaşın abisi, babası, çevreden kişiler vs. olabilir. Pedofili olanların içe kapanık oldukları, çevresi ile çok samimi ilişki kuramayan, sosyal açıdan olgunlamamış kişiler diye tanımlanıyor.

Çocuk ve Ensest

Eski çağlardan beri varolan mitoslardan gelen bir gelenek olmuş Ensest ilişki… Günümüzde ancak binde 4’ü ortaya çıkabiliyor. Türkiye’de adliyelerdeki tecavüz vakalarınının 1/4 çocuklara yapılan istismarla ilgili. Çocuğun istismarı, ensest ilişki ile de kavramlaştırılmıştır. Esasen çocuğu korumakla, bakmakla yükümlü kişiler en çok çocuğu istismar edenler çıkmışlardır. Hele bir de bunlar güçlü ve sosyal yönden itibarlı ise, çocuk yerine onu herkes korumaya alır, aynı Woddy Allen’de olduğu gibi.

Ensest ilişkiler dediğimizde bunun ilişki olduğunu sanmayın, tacizdir, tecavüzdür ve en yakından gelir, baba, üvey baba, amca, dayı ve sonraki halkalar…  Ama kız çocukların çok küçük yaşta evliliklerin normalleşmesi de dahil, kadınların “mal” olarak görüldüğü bu zamanda doğan her kız çocuğunun maalesef potansiyel olarak bu tacize, istismara açık olması,  maruz kalması, insanlık tarihinin bu karanlık şemsiye altında yaşanmasına neden oluyor.

 

Çocuğa Yönelen Cinsel Saldırılar

Çocuğa Yönelen Cinsel Saldırılar

Çocuğa yönelik her türlü şiddetle birlikte, cinsel saldırıların bu kadar yaygınlaşması ya da çok sık duyulur olması bizleri rahatsız ediyor mu?

N.Ç. olayını kamuoyunda herkes duymuştur. Mardin’de 2012’de yaşanan bu olay N.Ç. 13 yaşında iken başladı, N.Ç. içinde tanınmış kişiler, devlet memurlarının da bulunduğu şahıslar tarafından tecavüze uğradı ve sayısı en az 26 olan kişi tarafından bakire olduğu için sadomi yapıldı N.Ç.’ye, sanıklardan 24’ü ceza alırken, 13 yaşındaki N.Ç.'nin kendi rızası ile bunları yaşadığına hükmedildi ve alt sınır ceza ve iyi hal durumundan faydalandılar. N.Ç. fiziksel ve psikolojik olarak sürekli tedavi gördü.

Bunu çocuğun rızası ve sadece çocuk istismarı diye görebilir miyiz?

Saadet öğretmen geçenlerde ABD’den Uluslararası Kadınlar Cesaret ödülünü aldı. Çünkü çalıştığı okulun müdürü pedofili idi ve yaşları 6 ile 11 arasında değişen çcouklara cinsel istismarda bulunuyordu.

Saadet öğretmen geçenlerde ABD’den Uluslararası Kadınlar Cesaret ödülünü aldı. Çünkü çalıştığı okulun müdürü pedofili idi ve yaşları 6 ile 11 arasında değişen çocuklara cinsel istismarda bulunuyordu.

Bunu ortaya çıkartmak ve müdürün tutuklanmasını sağlamak adına ciddi anlamda uğraştı. Aslında iki örnekte de çocukları istismar eden erkeklerin sıradan, aramızda olan, psikopat tanısı konmayan, meslekleri olan erkekler olduğunu görüyoruz! Komşumuz, yanı başımızda birlikte yaşadıklarımız yani.

Peki bunu da sadece basitçe çocuk istismarı diyerek geçebilir miyiz?

Yaşanan olaylar bu projeksiyonu tüm dünyaya tutuyor ve dünyanın hiçte masum bir yer olmadığını gösteriyor bize!

Deniz Şimşek
Editor
"Hayat dar alanda trajedi, geniş alanda komedidir"

Yorumlar

Giris Yapınız

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Şifremi kaybettim
Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Doğrulama için mail adresinizi kontrol ediniz.
Üye Ol Giriş
Üye Ol