Geçmişten Günümüze Çağdaş Sanat Akımları

Her dönem farklı bir sanat akımı ortaya çıkmaktadır. Bu sanat akımlarının birçoğu bir önceki sanat akımına karşı olarak ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyıl ile sanat akımları çağdaş sanat akımları haline gelmiştir. Bunda teknolojinin gelişmesi ve insanların farklı düzeylerde eğitim görmeye başlaması neden olarak gösterilebilir. Peki, 20. Yüzyıl sanat akımları nelerdir?

 

Ekspresyonizm

 

20. yüzyıl çağdaş sanat akımlarının öncüsü olan ekspresyonizm, duygulara ve duyulara bağlı gerçeği ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Sanatçıya özgü bir akım olan ekspresyonizmde sanatçı içsel görüntüsünü ortaya koymaya çalışmaktadır.

 

20. yüzyıl çağdaş sanat akımlarının öncüsü olan ekspresyonizm, duygulara ve duyulara bağlı gerçeği ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

 

Kübizm

 

Bir durumu veya görüntüyü tamamen taklit etmek yerine onu belli parçalara ayırıp farklı yönlerle birleştirerek aynı algıyı yaratabilmek amaçlanmıştır. Yani bütünü, geometrik tasvirler ile bir araya getirip karşı tarafa yansıtma işlemi yapılmaktadır. Akımın öncülerinden birisi ise Pablo Picasso’dur.

Bir durumu veya görüntüyü tamamen taklit etmek yerine onu belli parçalara ayırıp farklı yönlerle birleştirerek aynı algıyı yaratabilmek amaçlanmıştır.

Pürizm

 

Kübizme tepki olarak doğan pürizm, ele alınan görüntülerin açık ve net bir şekilde ifade edilmesi sergilenmiştir. Ölçü, sayı ve oran bakımından oldukça dikkat edilen pürizm mühendislikten birçok ögeyi bünyesine almıştır. Püristler, biçim kavramının sanatta öncü olduğunu vurgulamaktadır.

Kübizme tepki olarak doğan pürizm, ele alınan görüntülerin açık ve net bir şekilde ifade edilmesi sergilenmiştir.

Fütürizm

 

Sanatı devrim ve dinamizm açısından temel alarak vurgulayan fütürizm, çoğunlukla görsel sanatlarda etkili olmuştur. Fütürist düşünce, teknolojiyi ve modern olan her şeyi kucaklayan bir yapıya sahiptir. Özellikle resim ve moda üzerinde yoğun etkileri olmuştur.

Sanatı devrim ve dinamizm açısından temel alarak vurgulayan fütürizm, çoğunlukla görsel sanatlarda etkili olmuştur.

Sürrealizm

 

Sürrealizm, bir düşünceyi herhangi engellere takılmadan net bir biçimde ifade edilmesini amaçlamıştır. Bir rüya aleminde görebileceğiniz bütünü, resim sanatına aktarma işlemini gerçekleştirmiştir. Günümüzde hala etkileri devam etmektedir.

Sürrealizm, bir düşünceyi herhangi engellere takılmadan net bir biçimde ifade edilmesini amaçlamıştır

De Stijl

 

De Stijl sanat akımı Hollanda’da doğmuştur. Temel form ve renkleri basite indirgemiştir. De Stijl akımını savunan sanatçılar gerçekliği ve görüntüyü yatay ve dikey çizgiler ile ifade etmeye çalışmışlardır.

De Stijl sanat akımı Hollanda’da doğmuştur.

Pop Art

 

1954 yılında ortaya çıkan Pop Art akımı, popüler bir hedefi benimsemişlerdir. Günümüzde yaşayan herhangi bir insanın ruhunu ve içtenliğini ifade etmeyi amaçlamaktadır. Parlak renklerin ön plana çıktığı Pop Art’ta dekoratif özellik öne çıkmaktadır.

 

1954 yılında ortaya çıkan Pop Art akımı, popüler bir hedefi benimsemişlerdir.

 

Op Art

 

Çağdaş sanat akımlarından sonuncusu olan Op Art 1960’lı yıllardan itibaren sanata adını yazdırmıştır. Op Art’ın amacı, gözün yanılabilirliğini ortaya çıkarmak ve karşı tarafta hayret ve merak uyandırmaktır.

Çağdaş sanat akımlarından sonuncusu olan Op Art 1960’lı yıllardan itibaren sanata adını yazdırmıştır

 

Yorumlar

Giris Yapınız

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Şifremi kaybettim
Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Doğrulama için mail adresinizi kontrol ediniz.
Üye Ol Giriş
Üye Ol