Tarihin Seyrini Değiştiren Liderlerden Biri Cengiz Han

1162 yılında doğduğu tahmin edilen Cengiz Han, Moğol İmparatorluğunun kurucusudur. Asıl adı Temuçin olan Cengiz Han, yaşadığı dönemde insanlık tarihini büyük oranda etkileyen bir liderdir. 1200’lü yıllara kadar Cengiz Han ismini kullanmamıştır.

1162 yılında doğduğu tahmin edilen Cengiz Han, Moğol İmparatorluğunun kurucusudur. Asıl adı Temuçin olan Cengiz Han, yaşadığı dönemde insanlık tarihini büyük oranda etkileyen bir liderdir. 1200’lü yıllara kadar Cengiz Han ismini kullanmamıştır.

Cengiz Han’ın Çocukluk Yılları

 

Cengiz Han birçok çocuktan çok daha kötü ve zor şartlar altında büyümüştür. Daha 9 yaşında iken babası Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürülmüş sonrasında Cengiz Han, 6 kardeşi ve annesi sürgün edilmiştir. Geçimlerini avcılıkla sağladıkları için daha çok küçük bir çocuk iken ok atmayı, at binmeyi ve avlanmayı öğrenmek zorunda kalmıştır. 20’li yaşlarından önce eşi ve kendisi tutsak edilmiş bir süre esir ve köle olarak yaşamıştır. 20’li yaşlarına geldiğinde ise civar beyliklerde ve boylarda tanınmaya başlayan bir savaşçı olmuştur.

 

20’li yaşlarına geldiğinde ise civar beyliklerde ve boylarda tanınmaya başlayan bir savaşçı olmuştur.

Cengiz Han hakkında az bilinen gerçeklerden birisi de ordusunda ve en yakınında olan kişilerin birçoğu eski düşmanıydı. Ona göre aynı kabileden, aynı boydan veya aynı aşiretten olma zorunluluğu yoktu. Hangi boydan olursa olsun yetenekli kişileri hem orduda hem yönetimde yanına almaya çalışırdı. Örneğin, Tayjut kabilesi ile yapılan savaşta az daha bir ok ile öldürülüyordu. Savaşı Cengiz Han kazanmış ve düşman askerlerinin yanına gidip ona ok atanı öğrenmiştir. Onu kendi ordusuna alan Cengiz Han, ona Cebe ismini vermiştir ve Cebe, Moğol İmparatorluğu için önemli bir komutan olmuştur.

 

Onu kendi ordusuna alan Cengiz Han, ona Cebe ismini vermiştir ve Cebe, Moğol İmparatorluğu için önemli bir komutan olmuştur.

Az bilinen ve büyük tartışmalara yol açan olay ise Cengiz Han’ın kaç insanı öldürdüğüdür. Yaşadığı dönemde özellikle Çin ve Harezmi İmparatorluğunda milyonlarca kişiyi öldürdüğüne dair kanıtlar bulunmaktadır. Yaklaşık bir hesaplama yapıldığınızda o zamanın dünya nüfusunun yaklaşık %11’ini öldürmüştür. Yani günümüzde yaklaşık 700 milyon insan öldürmek ile eşdeğerdir.

Yani günümüzde yaklaşık 700 milyon insan öldürmek ile eşdeğerdir.

İlk Ulusal Posta Sistemi

 

Dünya üzerindeki ilk ulusal posta sistemi Cengiz Han’ın zekası sayesinde ortaya çıkmıştır. Koskoca bir alana hükmeden Cengiz Han, istihbaratın ve postaların Moğol İmparatorluğu topraklarında daha hızlı iletilmesi amacıyla Yam adı verilen posta sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile kuryeler günde 300 kilometre yol kat edebiliyorlardı. Aynı zamanda istihbarat açısından da önemli bir gelişmeydi.

 

Bu sistem ile kuryeler günde 300 kilometre yol kat edebiliyorlardı. Aynı zamanda istihbarat açısından da önemli bir gelişmeydi.

Cengiz Han’ın Mezarı

 

Cengiz Han, mezarının gizli kalabilmesi için yaşarken çok uğraşmıştır. Anlatılan hikayelere göre Cengiz Han gömüldükten sonra atlarla mezarın üzerinden geçerek izler silinmiştir. Dünyaya boyun eğdiren bir liderin mezarını böyle saklamasının nedeni ise hiçbir zaman bilinememiştir.

 

Cengiz Han’ın Mezarı Cengiz Han, mezarının gizli kalabilmesi için yaşarken çok uğraşmıştır. Anlatılan hikayelere göre Cengiz Han gömüldükten sonra atlarla mezarın üzerinden geçerek izler silinmiştir. Dünyaya boyun eğdiren bir liderin mezarını böyle saklaması ise hiçbir zaman bilinememiştir.

Yorumlar

Giris Yapınız

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Şifremi kaybettim
Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Doğrulama için mail adresinizi kontrol ediniz.
Üye Ol Giriş
Üye Ol