Helak Olan Kavimler

'Helak' sözcüğü TDK’da ‘Ölme, öldürme, yok etme, yok olma’ anlamlarında geçer. Çok eski kavimlerden bazıları da, ne yazık ki bu felaketi yaşamışlardır. Gerek yanlış yaşam biçimleri, gerek ahlaki ve dini eksiklikleri sebebiyle birçok kavim helak olmuştur. Ben sizlere bunlardan birkaçı olan Ad Kavmi, Lut Kavmi (Sodom ve Gomore), Firavun, Pompei gibi bazıları Kur’an’da geçen, bazıları ise Kur’an’da olmasa da helak olduğu (kanıtlanmamış) ancak bilinen halklardan söz edeceğim.

Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki; işin içine din girdi mi konu 'bıçak sırtında' oluyor biliyorum. Bizzat kendim Kur’an’ı açıp okuyarak, bu kavimlerle ilgili bilgi edinmedim, fakat birçok kaynakta birazdan bahsedeceğim kavimlerin, Allah tarafından gazaba uğrayıp helak oldukları Kur’an’da ayetlerde geçtiği söyleniyor. Dehşet verici ve merak uyandırıcı bir konu olması sebebiyle sizlerle de paylaşmak istedim. Yanlışım olursa şimdiden affola.

AD KAVMİ:


ad kavmi

Ad Kavmi, eski Arap kavimlerinden biridir. Bu kavme peygamber olarak Hz. Hud gönderilmiştir. Tarihçiler ve tefsirciler, Ad Kavmi’ni Ad-ı Ula ve Ad-ı Uhra olarak ikiye ayırırlar. Hz. Hud’un peygamber olarak gönderildiği kavim Ad-ı Ula’dır. Ad Kavmi, Hud’a inanmayıp, onun anlattığı dini kabul etmediği için şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmıştır. Birinci Ad Kavmi’nin helak olmasından sonra bu kavimden kurtulanların soyundan ikinci Ad (Ad-ı Uhra) Kavmi oluşmuştur.

Necm suresinin 50. ayetinde: ‘Allah daha önce gelen Ad’ı helâk etti.’ denilmektedir.

ad kavmi

Ad Kavmi’yle ilgili genel bilgiler Kur’an’a dayanmakta, fakat detaylar daha çok tefsirlerde bulunmaktadır. Kur’an’da yazılana göre bu kavim, gösterişli saraylara, mallara, sürülere ve eşsiz bağ ve bahçelere sahipti. Gurur ve kibre kapılmış olan kavim, putlara tapmaya başlamış, insanlara zulmederek azgınlık ve taşkınlarda bulunmuştu. Hz. Hud bolluk ve bereket içinde yaşayan, sahip olduğu fiziki güç ve kuvvetle büyüklük taslayan Ad Kavmi’nin, kendisini yalancılık ve delilikle suçlamasına rağmen, onlara verilen bunca nimetlere karşılık olarak Allah’a şükredip iman etmelerini istiyordu.

ad kavmi helak olan kavimler

İsyan ve inkarlarının cezası olarak Allah, önce yağmurlarını kesti ve ünlü İrem bağlarını kuruttu. Daha sonra kasıp kavuran,

8 gün süren bir rüzgârla onları cezalandırdı. Kur’an’da betimleniş şekline göre ‘Ad Kavmi’ni hurma kütükleri gibi söküp attı.’ Hz. Hud ve ona inanan müminler ise bu felaketten kurtuldu ve ikinci Ad Kavmi’ni kurdu.

LUT KAVMİ (SODOM VE GOMORE)

helak olan kavimler lut kavmi

Sodom ve Gomore, Tevrat’ın Yaratılış Kitabı’nda adları geçen günahkar şehirlerdir. İsrail’de, Lut Gölü’nün güneydoğusundaki El-Lisan yarımadasının güneyinde, sığ suların altında kaldıkları düşünülmektedir. Yaratılış Kitabı’nda ‘işledikleri günahlar nedeniyle, gökyüzünden yağan ateşle yok edildikleri’ anlatılan bu iki şehrin, M.Ö. 1900’de meydana gelen bir depremle yok olduğu sanılmaktadır.

Eski Ahit’e göre; Sodom halkında her türlü ahlaksızlık ve özellikle de cinsi sapıklık hakimdir. Tevrat, halkın Allah’a karşı büyük günahlar işlediğini ifade etmektedir. Yahudi kaynaklarında ise Sodom’un günahlarının cinsel taşkınlıktan çok, adaletin saptırılması, cinayet, hırsızlık, yetime, yoksula ve yabancıya zulüm, kibir ve kıskançlık olduğu ifade edilmektedir. Hatta bazı kaynaklarda, Sodom ve çevresinin kaderini belirleyen olayın; Hz. Lut’un misafirlerine saldırı teşebbüsü olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, Sodom ve çevresinin helak olmasında cinsel suç ve taşkınlıkların ötesinde tüm halkta bir ahlaki yozlaşmanın etkili olduğu anlaşılmaktadır.

helak olan kavimler

Akşam vakti Sodom’a gelen insan suretine bürünmüş iki melek, şehrin kapısında oturan Hz. Lut’un daveti üzerine ona misafir olur. Halk, evin çevresini sararak Hz. Lut’tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini ister. Hz. Lut, istedikleri her şeyi yapabileceğini, hatta kızını onlara vererek feda edebileceğini, ancak misafirlerini vermeyeceğini söyler. Halk, Hz. Lut’u tehdit ederek kapıyı kırmaya kalkışınca, melekler dışarıdaki sapkın halkın gözlerini evin kapısını bulamayacak şekilde kör eder. Melekler, Hz. Lût’a şehri harap edeceklerini, ailesini alıp burayı terk etmesini söylerler. Onlara arkalarına bakmadan dağa kaçmalarını tembih ederler. Ardından Sodom ve Gomore’ye gök yüzünden kükürt ve ateş yağdırılır. Şehirler, bütün havza ve oralarda yaşayan tüm canlılar (bitkilere varıncaya kadar) helak edilir. Hz. Lut’un karısı, meleklerin uyarısına rağmen kaçarken geriye baktığı için bir tuz direği oluverir.

tuz diregi lut kavmi

YOK OLAN FİRAVUN VE ORDUSU:


yok olan firavun ve ordusu

 

Taha suresinin ilk ayetlerinde, Allah, Hz. Musa’ya şöyle buyurdu: (Bu ayetler, Allah’ın Hz. Musa’yı resul olarak görevlendirdiğinin anlaşılmasını sağlamaktadır.) ‘Ben seni seçtim, artık vahyolunanı dinle. Şüphesiz ben Allah’ım. Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et, Beni anmak için namaz kıl!’ (Tâhâ, 20/13-14). ‘Firavun’a gidin; doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler ya da korkar.’ (Tâhâ, 20/43-44)

Hz. Musa, Allah’ın bu emriyle Firavun’a gitti. Onu Allah’a iman etmeye davet etti. Firavun, bu daveti reddetti ve Hz. Musa’yı zindana atmakla tehdit etti. Hz. Musa, Allah’ın varlığını ispat etme için asasını yere attı, asa kocaman bir yılan oldu. Hz. Musa’nın gösterdiği bu mucize karşısında Firavun korktu, büyücülerini toplayıp Musa’yı yenmeyi kararlaştırdı. Ülkesindeki bütün ünlü büyücüleri çağırttı ve onlardan Hz. Musa’nın yaptıklarından daha büyük bir büyü yapmalarını istedi. Bir gün halkın gözleri önünde Hz. Musa’yla yarışmaya başladılar.

yok olan firavun ordusu hz musa efsanesi

Büyücülerin yaptıkları yalan oldu, Allah Musa’ya yardım etti. Büyücüler, Hz Musa’ya ve Allah’a inandıklarını söylediler ve secdeye kapandılar. Firavun, Hz. Musa’yı ve kavmini ortadan kaldırmadıkça rahata kavuşamayacağına inanıp, bu arzusunu gerçekleştirmeye çalıştı. Firavun inkar ettikçe, Allah onun kavmine tufan, çekirge, haşarat, kurbağa gibi çeşitli azaplar gönderdi. Ancak hiçbir şey Firavun ve kavmini yola getirmedi.

Allah, Hz. Musa’ya bir gece İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkarıp, Filistin diyarına götürmesini vahyetti. Hz. Musa ve kavmi şehirden çıkıp Kızıldeniz’e yöneldiler. Firavun da bütün ordusunu yanına alarak peşlerine düştü. 2 gün sonra İsrailoğulları’na yetiştiler. İsrailoğulları’nın önünde geçilmesi mümkün olmayan bir deniz, arkalarında ise kocaman bir ordu vardı. İsrailoğulları ‘Yakalandık ya Musa!’ diye yakınmaya başladılar. Kur’an’da bu olay şöyle anlatılmaktadır: ‘Musa: ‘Hayır, Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol gösterecektir.’ dedi. Bunun üzerine Biz, Musa’ya ‘Değneğinle denize vur!’ diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir dağ gibiydi. İşte oraya geridekileri de yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık.’ (Es-şuara, 26/62-65).

firavun ordusu

‘Firavun, ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları içine alıverdi. Hem de ne alış!’ (Tâhâ, 20/78).

Firavun’un ordusu son kişiye kadar yok oldu. Firavun ise, ölümün geldiğini anlayınca iman etmeye kalkıştı: ‘Firavun, boğulacağı anda ‘İsrailoğulları’nın inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık ben de ona teslim olanlardanım.’dedi. Ona, ‘Şimdi mi (inandın)? Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin.’ dendi.’(Yunus, 10/90, 91)

firavun

POMPEI:

Pompei, M.Ö. 79 yılında bulunmuş, İtalya’nın Napoli kentine 25-30 km uzaklıktaki, ticaretin üst düzey olduğu, zengin, denize yakın, cennet gibi bir şehirdi. Bu şehirde, İtalya’nın elit kesimi, aydın kişileri ve zenginleri yaşıyordu. Ayrıca şehir, eğlencenin ve kumarın merkeziydi. Burada köleler, başka köleler tarafından öldürülüyor, geceleri dövüşler düzenleniyordu. Vahşetin ve insanlık dışı her şeyin yaşandığı Pompei’de adım başı fuhuş evleri boy gösteriyordu.

pompei helak olan kavimler

Pompei, bir yaz ayında, Vezüv yanardağının birkaç gün boyunca olağanüstü lavlar püskürtmesiyle yok oldu. Yanardağ o kadar şiddetli bir şekilde patladı ki, şehri 6-8 metre derinliğinde lavlara gömdü. Tüm şehir yok oldu, 200.000 kişi hayatını kaybetti ve etrafta ne varsa taş kesildi.

Şehrin izleri 18. yüzyılın başlarında, bir İtalyan köylüsünün tarlada çalışırken kazmayı vurduğu yerde rastladığı duvarın izi sürülerek bulundu.

19. yüzyılın ortalarında İtalyan bilim adamı Giuseppe Fiovelli, bilimsel yöntemlerle, taşlaşan nesneleri çıkarmayı başardı. İnsan vücutları, atlar, köpekler, çocuğuna sarılmış anneler... Bunlar hala Napoli müzesinde sergilenmektedir.

pompei
pompei helak olan kavimler napoli muzesi

Müslüman camiası, Pompei’yi  Avrupa’nın Lut Kavmi olarak tanımlamışlar ve yaşananları kumar, fuhuş, insan kavgası ve her türlü ahlaksızlığın cezası olduğunu ve taşlaşma olayının da insanlara ibret olması gerektiğini düşünmektedir. Lav püskürmesiyle insanların taşlaşmayacağı, tamamen yok olacağı da öne sürülen en önemli gerekçedir.

helak olan kavimler pompei

 

Yorumlar

Giris Yapınız

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Şifremi kaybettim
Üye Ol Giriş
Facebook ile Giriş
veya
Doğrulama için mail adresinizi kontrol ediniz.
Üye Ol Giriş
Üye Ol